Soukromí

Chcete nahlásit problém s ochranou údajů nebo chcete uplatnit svá práva (na zrušení, informace, opravu, omezení)? V takovém případě se prosím obraťte na: datenschutz@fp-sign.com

Certifikát SSL:

      Vlastník
         CN = app.fp-sign.com
         O = FP Digital Business Solutions GmbH
         STREET = Trebuser Straße 47
         L = Fuerstenwalde
         S = Brandenburg
         PostalCode = 15517
         C = DE

      Vystavovatel
         CN = COMODO Extended Validation Secure Server CA
         O = COMODO CA Limited
         L = Salford
         ST = Greater Manchester
         C = GB

      Sériové číslo
         40:C5:76:A9:84:E3:46:80:6A:5A:89:0C:C3:E8:99:02

      Kontrolní součet SHA1
         17:3F:80:A0:CE:72:DA:09:8F:49:53:44:0B:6D:E8:02:1C:71:84:72

      Kontrolní součet SHA256
         92:60:D5:57:47:56:C5:85:21:3D:A6:6C:6E:BD:02:EB:22:B6:CF:41:88:DC:03:0F:C1:DB:64:1D:E9:B7:1E:63
    
Francotyp-Postalia GmbH | Kontakt | Tiráž | Soukromí | Ceník | Podmínky použití | Často kladené otázky

2024.27.41.2